Τίτλος Ημερομηνία Αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13η/2014 30-07-2014 28-diagonismos-30-07-2014.docx
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜ. ΑΝ. ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 23-07-2014 27-diagonismos-23-07-2014.pdf
Mειοδοτικο διαγωνισμό για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤ 17-03-2014 26-diagonismos-17-03-2014.doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10-03-2014 25-diagonismos-10-03-2014.pdf
ΠΡΟΣΚΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙ 10-03-2014 24-diagonismos-10-03-2014.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1η/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 07-02-2014 22-diagonismos-07-02-2014.doc
Διευκρινίσεις για την διακήρυξη καθαριότητας χώρω 15-11-2013 21-diagonismos-15-11-2013.doc
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02-10-2013 20-diagonismos-02-10-2013.doc
Πρόσκληση ενδιαφέροντος συντήρησης εγκαταστάσεων θ 24-09-2013 19-diagonismos-24-09-2013.doc
Διακήρυξη ειδών καθαριότητας 2013 24-09-2013 18-diagonismos-24-09-2013.doc
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ -Ανακατασκευη Αιθουσας Φυσιοθεραπεί 30-08-2013 17-diagonismos-30-08-2013.docx
Διακήρυξη πάνας 2013 28-08-2013 16-diagonismos-28-08-2013.doc
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 18-07-2013 15-diagonismos-18-07-2013.doc
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ &qu 04-07-2013 14-diagonismos-04-07-2013.doc
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 01-07-2013 13-diagonismos-01-07-2013.doc
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ 01-07-2013 12-diagonismos-01-07-2013.doc
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20-06-2013 11-diagonismos-20-06-2013.doc
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03-06-2013 9-diagonismos-03-06-2013.doc
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 28-05-2013 8-diagonismos-28-05-2013.doc
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2η/2013 24-05-2013 7-diagonismos-24-05-2013.doc
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΓΙΑ ΤΗ Σ 28-03-2013 6-diagonismos-28-03-2013.doc
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 11-12-2012 5-diagonismos-11-12-2012.doc
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ 04-12-2012 3-diagonismos-04-12-2012.doc