Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (π. ΚΕ.ΠΕ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α.Α.Π.Α.Θ.) είναι Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ) για άτομα με αναπηρίες, Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από την Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .

Η Μονάδα περιθάλπει άτομα με νοητική υστέρηση ή νοητική Υστέρηση και άλλες αναπηρίες είτε ως Εσωτερικά κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είτε ως Εξωτερικά από τους Δήμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.