ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΤο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης ιδρύθηκε το 1964 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος»,  σύμφωνα με το Β.Δ. 493/1964 περί «Εγκρίσεως του οργανισμού διοικήσεως και  λειτουργίας του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος». Το 2006 μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης. Το 2011 καταργείται ως ΝΠΔΔ και συγχωνεύεται με το  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης» και λειτουργεί ως Παράρτημα του.

Σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με το  Β.Δ. 598/1972, με το οποίο αναμορφώθηκε ο οργανισμός που θεσπίστηκε με το Β.Δ./ 493/1964,  είναι <<Η ψυχοπαιδαγωγική και Κοινωνιοθεραπευτική μέριμνα εν Βορείου Ελλάδι, του εξελίξιμου, νοητικώς υστερούντος και απροσαρμόστου παιδός».

Το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε από την Κα Ευτυχία Νανάκου και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ανεγέρθηκαν με την συμβολή και οικονομική ενίσχυση συλλόγων και οργανώσεων του εξωτερικού (Γερμανίας και Ελβετίας).

Από το 1965 μέχρι το 1979, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος λειτούργησε το Ειδικό Τμήμα Κοινωνικής Θεραπευτικής Αγωγής (Ινστιτούτο Θεραπευτικής Κοινωνικής Παιδαγωγικής) για την εκπαίδευση ειδικού προσωπικού. Στο τμήμα αυτό δίδαξαν καθηγητές από την  Ελλάδα και το εξωτερικό και οι απόφοιτοί του στελέχωσαν το Ψ.Κ.Β.Ε.  καθώς και άλλα ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.

Το έτος 1991 ξεκίνησε το πρόγραμμα Κατοικιών στην κοινότητα, αρχικά με επιχορήγηση  από την Ε.Ε. και στη συνέχεια με ίδια μέσα του φορέα (Ψ.Κ.Β.Ε.) σε ενοικιαζόμενα η ιδιόκτητα διαμερίσματα.

Διοικητές και Πρόεδροι του ΔΣ του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης(ΙΑΑ) διετέλεσαν ο Εκπαιδευτικός Ευθύμιος Φωτόπουλος(2006-2010) και η Δρ. Κοινωνιολογίας Άννα Τριχοπούλου(2010-2011).