Το Ι.Α.Α. προσφέρει Υπηρεσίες Κλειστής  και  ανοιχτής περίθαλψης , απασχόλησης, αποκατάστασης, Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης  λειτουργεί Ιατροπαιδαγωγική Συμβουλευτική Υπηρεσία  και Επιστημονικό Συμβούλιο, τα οποία  στελεχώνονται από το μόνιμο Επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύματος και  τους εξωτερικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες  (Παιδοψυχίατρο, Παιδίατρο).