Η Προ-επαγγελματική και η επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Εργαστήρια, τα οποία είναι τμήματα εκπαίδευσης με συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης που λειτουργούν σε κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους του Ι.Α.Α.  Το πρόγραμμα των εργαστηρίων περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες των εφήβων και νέων με νοητική υστέρηση. Εστιάζεται στην απόκτηση  εργασιακών συνηθειών όπως η τήρηση ωραρίου, οργάνωση χώρου και χρόνου, σχέσεις και επικοινωνία.

Στα Εργαστήρια εγγράφονται άτομα με ελαφρά ή μέτρια νοητική υστέρηση χωρίς σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, ηλικίας άνω των 14 ετών.

Λειτουργούν τα εξής τμήματα:

      Εργαστήριο Κοπτοραπτικής

      Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής- Κεραμικής

      Εργαστήριο Κηροπλαστικής

       Εργαστήριο Χάνδρα-Κορδέλα

Οι εκπαιδευόμενοι των Επαγγελματικών Εργαστηρίων επίσης συμμετέχουν σε:

       Θεραπευτικά προγράμματα Λογοθεραπείας,  ψυχοκινητικής και φυσικής αγωγής.

       Προγράμματα κοινωνικοποίησης: έξοδοι στην πόλη, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

      Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και καταστήματα.

       Εκδηλώσεις προώθησης των προϊόντων που παράγουν.