ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Το εθελοντικό πρόγραμμα στο Ι.Α.Α. ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με την συμμετοχή εθελοντών, όπως:

         Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

         Συνοδεία σε εκδρομές, εξόδους, απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών-εφήβων με νοητική υστέρηση

         Ενισχυτική διδασκαλία / Εκμάθηση υπολογιστή

         Μουσική – Θέατρο

         Οργάνωση και συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες/δραστηριότητες

         Στήριξη Εργαστηρίων - Προώθηση προϊόντων- Ένταξη στην αγορά εργασίας

Η τοποθέτηση του κάθε εθελοντή γίνεται σύμφωνα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του  αλλά και τις εξελισσόμενες ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Ι.Α.Α. Ο εθελοντής λειτουργεί σε ένα υποστηριζόμενο πλαίσιο και έχει τη συνεχή  εποπτεία στις δραστηριότητες που αναλαμβάνει. Παρακολουθεί  το επιμορφωτικό πρόγραμμα για να κατανοήσει την αναπηρία και να φέρεται σύμφωνα με τους κανόνες συμπεριφοράς και δεοντολογίας του Εθελοντισμού.