Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης  (Κ.Η.Α.)

Το  Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης υλοποιεί εναλλασσόμενα προγράμματα εκπαίδευσης  και αποκατάστασης ατόμων με νοητική υστέρηση χωρίς σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς.  Στο πλαίσιο του Κέντρου λειτουργούν διαφορετικά παιδαγωγικά τμήματα, στα οποία εντάσσονται  οι νέοι ανάλογα με την ηλικία, τις ιδιαίτερες ικανότητες και  ανάγκες τους.  Στόχος του είναι  η διατήρηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν την αυτοεξυπηρέτηση, την καθημερινή φροντίδα, την κοινωνικοποίηση – κοινωνική ένταξη, την εκμάθηση γνωστικών δεξιοτήτων και αυτονομίας καθώς και την προ-επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων.

Στο  Κ.Η.Α.  εγγράφονται και παρακολουθούν νέοι, μετά την αποφοίτησή τους από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι διαμένουν στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και τα άτομα που φιλοξενούνται στις δομές κλειστής περίθαλψης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του  Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης περιλαμβάνει:

      Εκμάθηση γνωστικών δεξιοτήτων

      Εκπαίδευση σε καθημερινές δεξιότητες φροντίδας

      Πρόγραμμα  Κοινωνικοποίησης – Κοινωνικής  Ένταξης

      Πρόγραμμα Γραμματειακής Υποστήριξης

      Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης

      Δραματοποίηση

       Μουσική, θέατρο

       Πρόγραμμα εκμάθησης Υπολογιστών

Παράλληλα τα παιδιά και οι έφηβοι που συμμετέχουν στο Κ.Η.Α. παρακολουθούν τα εξής θεραπευτικά προγράμματα:

      Ψυχοκινητική Αγωγή

       Λογοθεραπεία

      Ψυχολογική Υποστήριξη