Το Ι.Α.Α. καλύπτει τις ανάγκες κλειστής περίθαλψης συνολικά 45 ατόμων, στις παρακάτω δομές:

  1. Οικοτροφείο κοριτσιών ,στο χώρο των εγκαταστάσεων της Μονάδας

  2. Οικοτροφείο εφήβων αγοριών ,στο χώρο των εγκαταστάσεων της Μονάδας

  3. Διαμέρισμα παιδιών, στο χώρο των εγκαταστάσεων της Μονάδας

  4. 1 προσομοιωμένη  κατοικία, στο χώρο των εγκαταστάσεων της Μονάδας.

  5. 2  κατοικίες  ημιαυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα του Φιλύρου

  6. 1 προστατευμένη κατοικία στην κοινότητα του Φιλύρου και

  7. 1 αυτόνομη   κατοικία στην Τριανδρία

Στα παιδιά που περιθάλπονται στην κλειστή περίθαλψη προσφέρονται υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης, αποκατάστασης και  απασχόλησης. Οι φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν στα Οικοτροφεία  μέχρι το 21 έτος της ηλικίας τους, με προοπτική να ενταχθούν στις κατοικίες  προστατευμένης και ημιαυτόνομης  διαβίωσης, σε διαφορετική περίπτωση  επιστρέφουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή  παραπέμπονται  σε άλλη δομή κλειστής περίθαλψης ενηλίκων.

Η ένταξη και εκπαίδευση των νέων στα Προγράμματα  των Κατοικιών (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το βαθμό αυτονομίας τους) έχει ως σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους,  ώστε να λειτουργήσουν στη συνέχεια  όσον το δυνατόν  περισσότερο αυτόνομα στην κοινότητα.