Στις εγκαταστάσεις της Μονάδας φιλοξενούνται και 3 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.)   του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

       Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο,

        Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πεύκων και

        Το Τ.Ε.Ε.  Ειδικής Αγωγής