ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Το ΔΣ ορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους δυο(2)  αντιπροέδρους και τα τέσσερα(4) μέλη, εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ και ένα εκλεγμένο μέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 

Η σύνθεση σήμερα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Το Δ.Σ αποτελείται από

Πρόεδρος του  Δ.Σ

Καρασαββίδου Συλβάνα του Σάββα, Κοινωνική Λειτουργός Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

Α’ Αντιπρόεδρος

Καζαντζίδης Κωνσταντίνος του Παντελή, Συνταξιούχος Δημοσίου.

Β’ Αντιπρόεδρος

Καπετανίδης Τηλέμαχος του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Μέλη του Δ.Σ

Σιμόγλου Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Ιατρός Καρδιολόγος.

Στεφανάτος Γεράσιμος του Κίμωνα, εκπρόσωπος  της ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Διπλωματούχων Πρακτικών Μηχανικών Βορείου Ελλάδος.

Κεσόγλου Χρήστος του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α).

Γεωργιάδης Νικόλαος του Παύλου, Εκπρόσωπος εργαζομένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Οι Υπηρεσίες του Κέντρου αποτελούν Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από πέντε(5) τμήματα:

  • Τμήμα Περίθαλψης

Στο Τμήμα Περίθαλψης ανήκουν οι δομές περίθαλψης, τα Θεραπευτικά τμήματα Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας και η Διεπιστημονική και Κλινική Ομάδα.

  • Τμήμα Γραμματείας

  • Τμήμα Οικονομικού

  • Τμήμα Βοηθητικής υπηρεσίας

  • Τεχνικό Συνεργείο

Οι Υπηρεσίες του Κέντρου στελεχώνονται ως εξής:

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Ελένη Χαντζόγλου

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Περίθαλψης : Δρ. Χρήστος Παπαγεράκης

Προϊσταμένη Γραμματείας: Ελένη Χαντζόγλου

Προϊσταμένη Οικονομικού: Μαρία Μωϋσίδου

Προϊσταμένη Βοηθητικής Υπηρεσίας: Ελένη Δαμιανίδου
Προϊστάμενος Τεχνικού Συνεργείου: Χαράλαμπος Παναγιωτίδης

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα είναι το παρακάτω:

Α. Ιατρικό Προσωπικό:

Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Παιδοψυχίατρος, με αμοιβή κατ΄ επίσκεψη

Παθολόγοι Γιατροί, με αμοιβή κατ΄ επίσκεψη

Παιδίατρος, με αμοιβή κατ΄ επίσκεψη

Ορθοπεδικός Γιατρός, με αμοιβή κατ΄ επίσκεψη

Οδοντίατρος, με αμοιβή κατ΄ επίσκεψη

Β. Θεραπευτές:

Φυσικοθεραπευτές

Εργοθεραπευτές

Λογοθεραπευτής

Ψυχολόγοι

Παιδαγωγοί

Γ. Νοσηλευτικό Προσωπικό και Προσωπικό φροντίδας:

Νοσηλευτές/τριες

Β. Νοσοκόμοι

Επιμελητές Κοινωνικής Πρόνοιας

Κοινωνικοί Θεραπευτές

Παιδοκόμοι

Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

Συνοδοί περιθαλπομένων

Δ. Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων

Οδηγοί

Ε. Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό καθαριότητας

Προσωπικό εστίασης

Πλύντες/σιδερωτές

Κηπουροί

Τηλεφωνητές/Φύλακες/Θυρωροί

Προσωπικό Γενικών καθηκόντων