Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣΣας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (π. ΚΕ.ΠΕ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).


Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α.Α.Π.Α.Θ.) είναι Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ) για άτομα με αναπηρίες, Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από την Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .

Η Μονάδα προέκυψε από την συγχώνευση δύο(2) Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του ΚΕ.ΠΕ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (π.Ψ.Κ.Β.Ε.) μετά την ψήφιση του Ν. 4025/2-11-2011(ΦΕΚ 228/Α/2-11-2011) περί «Ανασυγκρότησης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

 

Η έδρα της Μονάδας βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στα όρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στην οδό Τζων Κέννεντυ 62 και το Παράρτημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, στα όρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 22.

 

Η Μονάδα περιθάλπει άτομα με νοητική υστέρηση ή νοητική Υστέρηση και άλλες αναπηρίες είτε ως Εσωτερικά κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είτε ως Εξωτερικά από τους Δήμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.