ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΤο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») ιδρύθηκε το 1973 με το Β.Δ.287/1973( ΦΕΚ85/Α/73) περί "Συστάσεως εν Θεσσαλονίκη Κέντρου Περιθάλψεως Ανιάτων Παίδων και συγχωνεύσεως εις τούτο του Πρεβεντορίου 'Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' Θεσσαλονίκης" όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ.307/74(ΦΕΚ115/Α/77) και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.976/77( ΦΕΚ331/Α/77), οπότε μετονομάζεται σε Κέντρο Περιθάλψεως Παίδων "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" Θεσσαλονίκης-και με το Π.Δ. 149/88(ΦΕΚ 67/Α/88).

 

Σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα είναι η παροχή περίθαλψης σε παιδιά με βαριές σωματικές αναπηρίες ή βαριά νοητική υστέρηση, προερχόμενα κατά προτεραιότητα από τις περιοχές Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η λειτουργία του Ιδρύματος ξεκίνησε το 1974 σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες θεμελιώθηκαν το 1966 για τις ανάγκες του Πρεβεντορίου "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" για αδενοπαθή παιδιά και εγκαινιάστηκαν το 1974 για τις ανάγκες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ για παιδιά με αναπηρίες, σε ένα πευκόφυτο χώρο 40 στρεμμάτων, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.


Την 20ετία 1974-1994 ο ρόλος του Ιδρύματος ήταν η παροχή κλειστής περίθαλψης ασυλικού χαρακτήρα σε άτομα με νοητική Υστέρηση η πολλαπλές αναπηρίες.

Από το 1994 και εξής ξεκίνησε το Πρόγραμμα αποασυλοποίησης, η ανάπτυξη κατάλληλων δομών, η οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Ανοιχτής Φροντίδας (Κέντρο Ημέρας-Φιλοξενείο) καθώς και η ανάπτυξη Προγραμμάτων Κατάρτισης ΑμεΑ, Εθελοντισμού, Δημοσιοποίησης και Ευαισθητοποίησης της κοινότητας, Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Προσωπικού και στελεχών Πρόνοιας.

 

Από της Ιδρύσεως του Κέντρου και έως σήμερα Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου διετέλεσαν, οι Μακαριστοί Μητροπολίτες Λεωνίδας(1973-1974) και Κυρός Παντελεήμων ο Β΄(1974-1982), ο Δικηγόρος Κώστας Αποστολίδης (1982-1989), η Γυμνασιάρχης Μαργαρίτα Καζαμία (1990-1993), η Παιδίατρος Αναστασία Γιαννακού (1994-2004), η Ψυχολόγος Ειρήνη Ταρλατζή, Διοικητής και Πρόεδρος του ΔΣ(2005-2010) και η Αναστασία Γιαννακού, Διοικητής και Πρόεδρος του ΔΣ(2010-σήμερα).