Άθληση

ΑΣΚΗΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Οι στόχοι του προγράμματος είναι εκπαιδευτικοί, θεραπευτικοί καθώς και η κοινωνικοποίηση και η ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.

Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη κάποιων από τους συμμετέχοντες σε Αθλητικά Σωματεία ΑμεΑ.

Οι προσαρμοσμένες στους περιθαλπόμενους του Ιδρύματος αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας και είναι οι εξής:

1. Κολυμβητήριο και

2. Boccia

Στις δραστηριότητες του προγράμματος συμμετέχουν αποκλειστικά νέοι του Ιδρύματος.

Ψυχαγωγία

Οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν σε ποικίλες Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, σε εξόδους στην πόλη, σε εκδρομές εντός και εκτός πόλεως και σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους εθελοντές. Το πρόγραμμα Ψυχαγωγίας στηρίζεται στη συμμετοχή εθελοντών.

Διακοπές

Οι περιθαλπόμενοι του Ιδρύματος συμμετέχουν κάθε χρόνο σε θερινά κατασκηνωτικά προγράμματα και σε οργανωμένες διακοπές στη θάλασσα η στο βουνό.

Η προετοιμασία , επιλογή και οργάνωση συμμετοχής των νέων του Ιδρύματος στις κατασκηνώσεις, η επιλογή και εκπαίδευση των συνοδών καθώς και ο συντονισμός των συνοδών και νέων σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο γίνονται από μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας. Κάθε χρόνο ποσοστό περίπου 70% των περιθαλπομένων του Ιδρύματος συμμετέχει σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων η σε άλλες διακοπές.