ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Α.Π.μεΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016