ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ) Οι περιθαλπόμενοι του Κέντρου συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αποκατάστασης, το οποίο οργανώνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας περίθαλψης σε συνεργασία με την Διεπιστημονική και Κλινική Ομάδα και εφαρμόζεται από τα τμήματα Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας και τις Ψυχολόγους του Κέντρου.

Το πρόγραμμα Αποκατάστασης εκτελείται μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, βάσει ενός εβδομαδιαίου προγράμματος που διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε περιθαλπόμενου.

 

Το τμήμα Φυσιοθεραπείας στελεχώνεται από (4) Φυσιοθεραπευτές, το τμήμα Εργοθεραπείας από (4) εργοθεραπευτές και το τμήμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης από (2) Ψυχολόγους και (1) Κοινωνική Λειτουργό.