Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και κατάρτισης Στελεχών Πρόνοιας

  • Το 1994 ξεκινάει η υλοποίηση προγραμμάτων συστηματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης όλου του προσωπικού του Ιδρύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Το 1998 το Κέντρο πιστοποιείται ως φορέας Επαγγελματικής κατάρτισης και το ίδιο έτος ιδρύεται το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», το οποίο έχει υλοποιήσει 21 προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού φορέων Πρόνοιας και ανέργων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 240 άτομα από όλη την Ελλάδα.
  • Τα έτη 1999 και 2000, το Ίδρυμα συμμετέχει στην επιμόρφωση γυναικών από τα Βαλκάνια, στα πλαίσια του προγράμματος "Κοινωνικής Ανάπτυξης" του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στις Βαλκανικές χώρες.
  • Το 2000 με πρόσκληση της Επιτροπής Νοητικά Υστερημένων Ατόμων της Κύπρου, στελέχη του Ιδρύματος συμμετέχουν στην Επιμόρφωση προσωπικού Ιδρυμάτων της Κύπρου για άτομα με αναπηρίες.
  • Το 2002 επιμορφώνονται στις δομές του Ιδρύματος, εργαζόμενοι του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ρόδου "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" .
  • Το 2003 έκαναν την πρακτική τους άσκηση στις δομές του Κέντρου συνολικά 71 άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα προγράμματα κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής με στόχο τη στελέχωση μονάδων αποασυλοποίησης για άτομα με ψυχικά προβλήματα και νοητική υστέρηση στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας.
  • Τα έτη 2003-2004 εκπαιδεύτηκαν στο Κέντρο 100 εργαζόμενοι από άλλες δομές και Ιδρύματα της χώρας προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες δομές και μεθόδους αποασυλοποίησης, τις οποίες είχε αναπτύξει το Κέντρο στο πλαίσιο του ΕΠ « Υγεία – Πρόνοια 2000-2006».
  • Πρακτική άσκηση Φοιτητών –Σπουδαστών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ, της Σχολής Φυσιοθεραπείας του ΑΤΕΙ-Θ και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και σπουδαστές των Σχολών Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ.
  • Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων-εκδόσεις