ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑμεΑ Το 1998 ιδρύεται το Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Ε.Κ.), το οποίο υλοποιεί μέχρι σήμερα προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Από το 1998 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί 11 συνολικά προγράμματα κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών HORIZON I και HORIZON II και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.