ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ1. Στο Κέντρο δραστηριοποιείται από το 1974 ο Σύλλογος Φίλων του ΚΕΝΤΡΟΥ, οργάνωση μη κυβερνητική – μη κερδοσκοπική. Έχει υποστηρίξει οικονομικά τα προγράμματα αποασυλοποίησης και υποστηρίζει μέχρι σήμερα τα ανοιχτά προγράμματα( Κέντρο Ημέρας και Φιλοξενείο) και το πρόγραμμα αξιοποίησης των εθελοντών του Κέντρου, διοργανώνοντας ποικίλες εκδηλώσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και ταυτόχρονα την οικονομική υποστήριξη του έργου του Κέντρου.

 

2. Κάθε χρόνο δραστηριοποιούνται στο Κέντρο περίπου 100-120 εθελοντές. Οι εθελοντές καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των περιθαλπόμενων παιδιών, όπως:

  • Την απογευματινή απασχόληση και ψυχαγωγία των περιθαλπομένων.

  • Την στήριξη των περιθαλπομένων στις εξόδους και τις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

  • Την οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων εκδηλώσεων.

  • Την οικονομική ενίσχυση των ανοιχτών και άλλων προγραμμάτων του Ιδρύματος.