ΣΚΟΠΟΣ Το Κέντρο έχει σκοπό την προσφορά των παρακάτω Υπηρεσιών:

 

Α/ Την παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης , ψυχαγωγίας καθώς και τη λειτουργική , κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων και των δύο φύλων, ηλικίας δύο(2) ετών και άνω, τα οποία έχουν νοητική υστέρηση ή νοητική υστέρηση και κινητικές δυσκολίες η πολλαπλές αναπηρίες κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα οποία διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Β/ Την εφαρμογή προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας και απασχόλησης, λειτουργικής, κοινωνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης για άτομα και των δύο φύλων ηλικίας έξη(6) ετών και άνω, τα οποία έχουν νοητική υστέρηση ή νοητική υστέρηση και κινητικές δυσκολίες η πολλαπλές αναπηρίες από τους Δήμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και τα οποία δεν διαμένουν στο Κέντρο αλλά στις οικογένειες τους.

 

Γ/ Την ανάπτυξη Προγραμμάτων Κατάρτισης ΑμεΑ, Εθελοντισμού, Ευαισθητοποίησης της κοινότητας, Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στελεχών Πρόνοιας.