Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου φιλοξενούνται δύο(2) Σχολικές Μονάδες για άτομα με αναπηρίες, το 4ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 6ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας. Οι φοιτούντες στις Σχολικές μονάδες είναι άτομα με βαριές αναπηρίες.